Atheistische buscampagne van start

07 Jan '09 - 11:22 door brights

Vandaag is een opmerkelijke buscampagne van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk. Aanvankelijk was het de bedoeling dat 30 bussen met de tekst "There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life" zouden gaan rondrijden door de grotere steden. Er kwamen echter genoeg donaties binnen om 800 bussen inclusief de metro in Londen te voorzien van deze teksten. In de metro zullen de teksten bovendien vergezeld gaan met quotes van Douglas Adams, Albert Einstein, Emily Dickinson en Katharine Hepburn. Bij alle teksten zal worden vermeld "deze tekst is gesponsord met publieke donaties".Het idee kwam van de comedyschrijfster Ariane Sherine (op de foto naast sponsor Richard Dawkins), en wordt gesteund door de britse humanistenbond BHA. Aanleiding vormde voor haar een evangelisatiecampagne "Jesus said" op rondrijdende bussen in juni vorig jaar. Op de website waarnaar deze advertenties verwezen was ondermeer te lezen dat niet-christenen "worden veroordeeld tot een eeuwigdurende scheiding van God door een eeuwigdurende marteling in de hel. Jezus sprak over de hel als een meer van vuur gemaakt voor de duivel".

Het blijft echter niet alleen bij Londen. Ook in Barcelona zullen er vanaf vandaag bussen gaan rondrijden met de vertaalde tekst. Het initiatief, dat in oktober vorig jaar werd geintroduceerd heeft ook de American Humanist Association geinspireerd. In Washington DC rijden er al een maand bussen rond met de volgende tekst:

.

Ook in Italië zijn plannen voor een dergelijke campagne. In Australië wilde men de tekst "Atheism - celebrate reason" op bussen plaatsen, maar deze werd geweigerd door de reclameverspreider.

Abortus? De bijbel vertelt hoe.

03 Jan '09 - 02:12 door brights

abortionHet Vaticaan publiceerde voor het eerst in 1974 een stellingname tegen abortus. Niet geheel toevallig in een periode waarin de sexuele revolutie hoogtij vierde dankzij de anti-conceptiepil. Abortus is dus pas vrij recentelijk een belangrijk onderwerp van discussie binnen het christendom geworden.

Abortus werd al in de oudheid uitgevoerd en was na ‘voor het zingen de kerk uit’ en anale sex de meest gebruikte methode van geboortebeperking. Abortus was nooit echt een groot discussiepunt geweest binnen de kerk. De kerk was vooral gekeerd tegen buitenechtelijke relaties, daarover is veel geschreven in de bijbel, terwijl abortus nauwelijks genoemd wordt. Toch vonden er buitenechtelijke relaties plaats onder de christenen. Het bastaardkind, een kind afkomstig uit een buitenhuwelijkse relatie, werd gezien als iemand met een geniepige natuur want zo’n kind werd immers in het geniep verwekt. In de bijbel (deut 23:3) staat zelfs een passage die stelt dat bastaarden niet welkom zijn op kerkelijke diensten, en dat geldt zelfs voor nakomelingen tot in het tiende geslacht. Bastaarden belandden daardoor vaak in weeshuizen en werden uitgesloten van bepaalde beroepen. Pas in de tweede helft van de 20e eeuw werden de rechten van bastaarden vastgelegd in wetten in Europa. Vanwege deze stigmatisering kozen vrouwen die zwanger werden van een buitenechtelijke relatie daarom vaak, als de omgeving nog niets in de gaten had, voor abortus. En door wie werd die uitgevoerd in plaatsen en tijdperken dat de priester de taak van ‘geneesheer’ op zich nam? Inderdaad, door de priester, in dienst van het Vaticaan, met als leerboek de bijbel. Tot ver in de middeleeuwen meende de kerk dat de ziel pas na een aantal weken intrad bij een baby. Hierdoor werd lange tijd abortus of het doden van pasgeboren kinderen niet beschouwd als het ontnemen van leven.

(meer)

God is...

29 Dec '08 - 22:07 door brights

Het NRC Handelsblad stelde aan haar lezers de volgende vraag: "Stel, u wordt op een dag aangesproken door een marsmannetje dat graag wil weten wie of wat God is." De redactie ontving daar zo'n 300 reakties op. Hier volgt een selektie van de reakties waar u hier meer van kunt teruglezen. 

God is een grap die al duizenden jaren wordt verteld door mannen met een sterke voorkeur voor jurken. In de aanloop kent deze grap allerlei variaties, maar de clou is wereldwijd hetzelfde. Zegt de ene jurkman tegen de ander: ,,Maar uiteindelijk hebben wij de macht en dáár draait het allemaal om. Ha, ha, ha!” (T. Vos)

God is het kortste woord voor het onbegrip van mensen.
(Ap Rutges)

God, geschapen naar het evenbeeld van allen.
(Froukje Wigersma)

God is een woordspel waar veel mensen compleet in verstrikt zijn geraakt.
(Els Geuzebroek)

God is een afkorting: g.o.d.= geloven ontkent denken.
(Math Willems)

God is de niet-verklaarde verklaring van alles wat mensen niet kunnen verklaren.
(E.G. van Boven-Toebes).

God is angst. De mens die in god gelooft wordt beheerst door angst, aangepraat en in stand gehouden door religies. Hij durft niet te twijfelen aan god, uit angst voor eeuwige verdoemenis of om met onzekerheden te moeten leven. Angst om te bekennen dat hij het fout zag en dit te moeten toegeven aan zichzelf en/of anderen. Angst om uit de gemeenschap te worden gestoten. Angst om verantwoordelijk te zijn voor eigen doen en laten. En vooral angst om eerlijk te zijn voor zichzelf. Allemaal angstcomplexen waarvan mensen zich soms amper bewust zijn en dat soms volledig verdrongen is omdat het vrije denken onmogelijk is gemaakt.
(Hein Biezeman)

Of God bestaat of niet,
dat is een kwestie van geloof.
Maar bidden heeft geen zin,
want sinds de oerknal is Hij doof.

(Koos Dijksterhuis)

God is de mogelijkheid van het atheïsme, God is Sinterklaas voor volwassenen. God is de verbaasde stilte die een vader laat vallen als zijn dochtertje van vijf de vraag stelt: ,,Papa, geloven wij in God?”
(Cyril Lansink)

Religulous

30 Sep '08 - 17:27 door brights


Deze week in premiere in de VS.
Hij zal vanaf 27 november in de Nederlandse bioscopen draaien.

Wat is een erkend medium?

01 Sep '08 - 22:28 door brights
Tros Radar heeft deze keer eens de praktijken van Astro TV onder de loep gehouden. Er kwam aan het licht dat de bellers naar deze programma's lang in de wacht werden gehouden terwijl de schijn werd gewekt dat de bellers direct met een 'erkend medium' konden praten. Nou dat was dus niet zo netjes van Astro TV, ze zouden zomaar mensen geld uit de zak kloppen door ze aan de lijn te houden ad €0,80 per minuut. Ook in de wachttijd. RTL reageerde 'geschokt' hierop door het programma tijdelijk te verwijderen en het 'beter te onderzoeken'.

Welnu, dan bij deze een verzoek om bij dat onderzoek eens de aandacht te vestigen op de term 'erkend'. Wanneer ben je een erkend medium? Met hoeveel doden moet je hebben gepraat? Bijna iedere beroepsgroep heeft wel een of ander keurmerk om zo de kwaliteit van de beroepsgroep te waarborgen maar in het schimmige circuit van paragnosten ontbreekt zo'n keurmerk volledig. Bij deze dan een voorstel om zo'n keurmerk in te voeren. Je wilt als consument immers een waarzegger spreken die gewoon het winnende lottonummer noemt en niet uit zijn duim zit te zuigen, een astroloog die ook een antwoord heeft op de vraag waarom tweeeïige tweelingen zo verschillend van karakter kunnen zijn en een medium die even de pincode van je overleden echtgenoot kan doorgeven.

Een paar eenvoudige testen:

- op welke postcode valt het winnende lot van de komende postcodeloterij?

- waar is Osama Bin Laden?

- wat is mijn pincode?

Alle mediums die correct op bovenstaande drie vragen kunnen antwoorden vóór de komende postcodeloterij kunnen wat mij betreft het predikaat 'erkend medium' op hun website plaatsen. Moet niet zo moeilijk zijn. Aan de meest eenvoudige beroepsbeoefenaars worden nog meer toetsen ter beoordeling van de bekwaamheid voorgelegd.

Hoeveel niet-gelovigen telt de VS?

01 Jul '08 - 11:07 door brights

Er is weer een nieuw onderzoek gedaan met betrekking tot de religiositeit in de VS. Deze keer heeft men het grondig aangepakt. Niet alleen werd gevraagd in welk religieus hokje ze pasten, maar ook of men in het bestaan van God geloofde, hoe men tegenover homosexualiteit, de doodstraf en abortus stond en de politieke voorkeur. Hier kwamen een aantal opmerkelijke cijfers naar voren. Zo is daar de groep 'ongebonden', die nu werd uitgesplitst in atheist (1,6%), agnostisch (2,4%), en geen voorkeur (12,1%). Echter, uit de vraag die daarnaast aan iedereen werd gesteld 'Gelooft u in God of een Universele kracht', zegt 4% 'niet zo zeker, helemaal niet zo zeker', 5% 'ik geloof niet in God' en 3% 'weet ik niet' tegenover 71% 'heel zeker' en 17% 'redelijk zeker'. De religieuze verhoudingen in de VS lijken geenszins op die van Nederland. Zo is de groep moslims daar slechts 0,6% terwijl het aantal evangelische gemeentes (voornamelijk baptisten) daar maar liefst 26,3% van de bevolking uitmaakt terwijl die groep in Nederland juist verwaarloosbaar klein is.

Uit dit onderzoek kunnen we in ieder geval concluderen dat er meer mensen zich verbinden aan een religieuze groepering dan zegt te geloven in God (zo'n 5% van de katholieken gaf aan niet in god te geloven). Daarnaast blijken niet veel mensen te weten wat een atheist eigenlijk is (8% van de mensen die zich atheist noemen gaf namelijk aan zeker te weten dat God bestaat en slechts 1,3% noemt zich atheist)

Nuttig in dit onderzoek is de vraag die gesteld werd in hoeverre men de bijbel letterlijk neemt. Voor maar liefst 33% van de Amerikanen blijkt dat het geval te zijn.

Draaiboek Christelijke Fitna

15 Apr '08 - 01:17 door brights
We worden op onze wenken bediend door Vrij Nederland. Hier is een draaiboek voor een Christelijke Fitna. Nee, geen kruisvaardertochten of heksenverbrandingen, maar juist net als de film van Wilders richt dit scenario zich vooral op het heden. En dan met name op de  fundamentalistische Christelijke beweging van de VS. Een beweging die internationaal gezien aanzienlijk meer macht heeft dan de moslimfundamentalisten van Wilders.

Beware the believers

04 Apr '08 - 10:27 door brights

Een fraai gemaakt satirisch animatiefilmpje waarbij o.a. Richard Dawkins, PZ Myers, Eugenie Scott, Daniel Dennett, Sam Harris en Christopher Hitchens op de hak worden genomen:

 

Ik stel voor om vooral kalm te blijven en geen gebedshuizen of vlaggen af te gaan branden ;)

En nu een christelijke Fitna

30 Mrt '08 - 23:32 door brights

Van de film Fitna van Geert Wilders is heel eenvoudig een Christelijke versie te maken. Net als in de koran staan ook in de bijbel oproepen tot het vervolgen van andersgelovigen en homosexuelen en teksten die stellen dat vrouwen veel minder waard zijn dan mannen. Deze teksten worden ook nu door een kleine groep fundamentalistische Christenen bloedserieus genomen. Ook binnen Christelijke kring worden kinderen opgevoed met het idee dat andersgelovigen minderwaardig zijn en in de hel zullen branden. Ook binnen christelijke kringen droomt men van een wereld met uitsluitend christenen. En ook nu verrichten bepaalde christenen gruweldaden vanuit hun religieuze overtuiging. Maar omdat Wilders zijn pijlen nou eenmaal uitsluitend op moslims richt is Fitna helaas een eenzijdig, simplistisch polariserend betoog geworden met als doorzichtig hoofddoel om moslims zwart te maken.

In het arabische blad Asharq Alawsat stelt CDA-er Maxime Verhagen in dit opiniestuk dat we niet religies moeten veroordelen, maar de mensen en groeperingen die religie misbruiken om met geweld hun doel te bereiken. Dat is allemaal leuk en aardig maar hiermee wordt ook door Verhagen het werkelijke probleem gemeden. Ten eerste is daar de verdeeldheid die voortvloeit uit het geloof onderdeel uit te maken van een 'uitverkoren' deel van de mensheid. Zowel de islam als het christendom leren dat hun volgelingen een eeuwig leven in een hiernamaals zullen beleven en de rest niet. Hoe verzoenend men ook tot elkaar zal spreken, zolang dit idee blijft bestaan, is verzoening tussen de verschillende geloofsgroepen net zo'n illusie als God zelf. Het tweede probleem is God. Geweldadige gekken heb je overal, maar het vergt religieuze inspiratie om gewone, intelligente mensen tot wandaden te drijven. We weten dat mensen gemakkelijker anderen pijn doen als ze dit moeten doen in opdracht van een autoriteit. Op die manier kunnen ze de schuld namelijk bij hun opdrachtgever leggen en blijft hun eigen geweten zuiver. Islamitische zelfmoordterroristen of abortusartsmoordenaars hebben gemeen dat ze geloven dat ze opdrachten verrichten van niemand minder dan God zelf. Zolang mensen in een God geloven die een bepaald deel van de mensheid zou verafschuwen (en kennelijk niet in staat is om het vuile werk zelf te verrichten), blijven we zitten met geweld gepleegd uit religieuze motieven.

Het raadsel Pasen.

21 Mrt '08 - 09:42 door brights

Stel, u moet vaststellen of een wonderlijke gebeurtenis honderd jaar geleden heeft plaatsgevonden. De getuigen (tenminste één vrouw) leven niet meer en alles wat u heeft zijn de geschriften van een viertal mannen die beweren dat deze wonderlijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Zelf hebben ze dat wonder niet zien gebeuren, alles wat ze weten is van 'horen zeggen' van onbekende bronnen. Alle vier de mannen verdienden hun brood met het verkopen van dit verhaal en er is ook nog eens een significant tijdsverschil tussen het publiceren van deze geschriften. De mannen leefden daarnaast ook nog eens in een tijdperk waar de medische wetenschap nog minder ver gevorderd was dan dat van een medicijnman van de papoea's.

Dit is precies waarvoor we staan als we ons in het Christelijke paasverhaal gaan verdiepen. Christenen geloven allemaal stellig dat op Goede Vrijdag Jezus zou zijn gekruisigd en drie dagen later zou zijn herrezen uit de dood. Het paasverhaal is opgetekend in vier geschriften die deel uit maken van het Nieuwe Testament van de bijbel: Marcus (±70 n.Chr.), Mattheüs (±80 n. Chr.), Lucas (±90 n. Chr.) en Johannes (±100 n.Chr.). Om te achterhalen wat er is gebeurt, leggen we de gebeurtenissen naast elkaar en stellen we de volgende vragen.

(meer)

Leve de vrijheid van godsdienst!

16 Jan '08 - 18:06 door brights

Geachte werkgever,

U heeft aan mij verzocht of ik een overzicht zou kunnen maken van mijn wekelijkse werkzaamheden. Bij deze.

Zaterdag heb ik natuurlijk niet kunnen werken, want toen was het sabbath. Zoals u weet dient u dit volgens de Commissie Gelijke Behandeling te respecteren. Zou u in de kantine, uit respect voor mijn geloof, koosjer voedsel kunnen opdienen? Ik ben blij dat u respect toont voor mijn geloof.

Afgelopen zondag kon ik natuurlijk niet komen werken omdat God dat heeft verboden en ik, als gereformeerd christen, dien de dag des Heeren te respecteren. Bovendien was het ook nog eens de dertiende. Werken op een ongeluksdag is zoals u weet het noodlot over je afroepen.

Afgelopen maandag heb ik vliegers moeten oplaten om te vieren dat de glorieuze zonnegod Makar Sakranti weer richting het noorden is gegaan. Hierdoor kon ik natuurlijk geen andere activiteiten verrichten. Ik stel het op prijs als u, uit respect voor de heilige koe, geen rundvlees in de kantine zou willen opdienen.

Gisteren, dinsdag 15 januari heb ik natuurlijk de verlichting van Boeddha moeten herdenken want het was de 8e dag van de 12e Chinese maanmaand.

Vandaag, woensdag bleken de sterren uiterst ongunstig te staan om te gaan werken. Ik heb een vooraanstaande astroloog geraadpleegd en die voorspelde rampspoed als ik vandaag zou werken. Ik heb, om u dit noodlot, te besparen, vandaag dus niet gewerkt.

Morgen, donderdag, kan ik helaas ook niet werken want zoals u weet is het dan de dag van het jodendom.

Vrijdag moet ik deelnemen aan het vrijdaggebed en ben daardoor niet in staat om te werken. Ik stel het op prijs als u alleen maar halal voedsel in de kantine toelaat.

Ik ben blij dat u al mijn religieuze overtuigingen respecteert en u mij in staat stelt om deze uit te oefenen en de adviezen van de Commissie Gelijke Behandeling opvolgt. Ik stel de gebedsruimte zeer op prijs waar ik vijf keer per dag richting Mekka kan bidden. Ook waardeer ik het tempeltje waar ik dagelijks Shiva en Ganesh mag bewierroken zeer, het is er sinds het rookverbod erg gezellig. De kapel doet het ook erg goed, de dagelijkse ayahuasca-ceremonie van de Santo Daime kerk is, zoals u weet, inmiddels inmiddels meer geliefd bij uw werknemers dan koffie.

Viert u zondag ook wereldreligiedag? Ik in ieder geval wel. Religie heeft namelijk, dankzij deze uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling, en het feit dat ik vrij ben om te geloven wat en wanneer ik wil, mijn leven een geheel nieuwe impuls gegeven. 

Van leprabacil naar Christendom

28 Nov '07 - 13:12 door brights

Het Christelijke idee dat “Jezus voor onze zonden is gestorven” is gebaseerd op Jesaja 53, een lied in het Oude Testament dat zou verwijzen naar Jezus. Waar gaat dit lied eigenlijk werkelijk over en in hoeverre kunnen we hier spreken van een profetische voorspelling? Een onderzoek naar de houdbaarheid van het belangrijkste fundament van het Christendom.

Zo’n 2750 jaar geleden nestelde een leprabacil zich in de huid van een kind, ergens in Judea. Zijn vader kon het niet over zijn hart krijgen om het ongelukkige kind, in de steek te laten en besloot, met gevaar dat hij zelf ook besmet zou raken, het kind te blijven verzorgen. Hiervoor moest hij echter een enorme tol betalen: hij werd verstoten en zou als een outcast bij criminelen in een niemandsland moeten gaan leven en ook zelf besmet raken. Maar dat had hij er voor over, hij kon het niet over zijn hart halen zijn lieve kind in de steek te laten. Deze verschrikkelijke ziekte maakte van het uiterlijk van de man een afzichtelijk figuur, die door iedereen werd gemeden. Hij verborg daarom zijn gezicht, om de mensen niet al te veel te shockeren. Hoewel deze man nog nooit enig onrecht hed begaan werd hij, dankzij de lepra, als ‘onrein’ en ‘een zondaar’ gezien. De motivatie van deze man om zo’n leven te moeten lijden verdween snel toen zijn kind bezweek aan deze verschrikkelijke ziekte.

(meer)

Hoe God de macht over de bliksem verloor

01 Sep '07 - 14:48 door brights
Zowel in de bijbel als in de koran staat geschreven dat het God is die de bliksem stuurt. Bijvoorbeeld hier:

Bijbel: Job 36:32 In beide handen neemt Hij schichten die Hij op hun doelwit richt.

Koran: Surah 24:43 Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van wie Hij wil.

Geen enkele profeet, zoon van god, heilige of kerkgeleerde kon ons vertellen wat de bliksem werkelijk was en hoe we ons daar succesvol tegen konden verweren. Zo stelde bijvoorbeeld de profeet Mohammed dat de donder en de bliksem twee engelen zijn die volkeren kunnen treffen wanneer ze de geboden van Allah overtreden. (51:44) Zijn laatste rustplaats, de moskee van de profeet in Medina, werd echter in 1481 bijna helemaal verwoest door een inslag van dezelfde ‘engelen’. Ook de Heilige Grafkerk in Jeruzalem, die op de plek staat waar Jezus zou zijn gekruisigd, brandde door blikseminslag grotendeels af. En dat terwijl de lager gebouwde bordelen buiten schot bleven. Ondanks deze voorvallen bleef men halsstarrig geloven dat de bliksem afkomstig was van God en dat men zich hiertegen met gezamelijk gebed en klokkenluiden tijdens de storm kon verweren. Met als gevolg dat er tijdens onweersbuien regelmatig een onfortuinlijke klokkenluider via het natte touw van de kerkklok werd geëlektrocuteerd.

(meer)

Veel Nederlanders (bij)gelovig

20 Aug '07 - 21:11 door brights

Populair wetenschappelijk tijdschrift Quest heeft opdracht gegeven aan NIPO om de (bij)gelovigheid van de Nederlander te onderzoeken. Ze ondervroegen 1000 Nederlanders. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat 3 van de 10 personen geloven dat Char echt contact heeft met de doden, gelooft iets meer dan de helft dat sommige mensen toekomst kunnen voorspellen, leest een kwart van de Nederlanders horoscopen en gelooft 3 op de 10 dat Jomanda een kind met kanker kan genezen. Helaas werden bij dit onderzoek soms wat verwarrende vragen gesteld, zoals:

Welke van de volgende twee beweringen kies je?
Er is meer tussen tussen hemel en aarde 73%
Uiteindelijk is alles wetenschappelijk te verklaren 27%

Quest verzon ook een stelling om te zien of daar mensen in geloven. Die stelling luidde: "Een heldere sterrenhemel stimuleert het seksleven". Resultaten:
Mee eens 14%
Niet mee eens 43%
Weet niet 43%

Kort samengevat uit dit onderzoek zouden we grofweg kunnen stellen dat van de 7 Nederlanders er ongeveer
2 niet (bij)gelovig zijn (bright),
1 gematigd skeptisch
1 agnostisch of onverschillig
2 (bij)gelovig
1 extreem (bij)gelovig, laat zich alles wijsmaken.

Enemies of reason

15 Aug '07 - 09:42 door brights
Na de spraakmakende serie 'root of all evil?' heeft Richard Dawkins een nieuwe serie afgeleverd onder de naam 'enemies of reason', waarvan de eerste aflevering afgelopen maandag op Channel 4 te zien was. Hier kunt u een fragmentje op Youtube zien waarbij Richard astrologie onder de loep neemt en er genadeloos mee afrekent. Het eerste deel is ook al beschikbaar op diverse torrentsites.

De nieuwe drie deugden

10 Aug '07 - 23:57 door brights

Wie kent ze niet, de drie (christelijke) deugden... Geloof, hoop en liefde, verzonnen door de theoloog Thomas van Aquino? Als we die deugden vanuit niet-gelovig standpunt bezien, wat blijft er eigenlijk van over, en zijn er een drietal goddeloze deugden te bedenken?

Geloof: het is aanzienlijk beter om te weten, om gebruik te maken van testbare kennis en om daarop voort te bouwen dan ergens in te geloven. Op geloof valt namelijk niet te bouwen, op kennis wel.

Hoop: je kan hopen dat een brood uit de hemel valt tot je een ons weegt, hij zal nimmer vallen. Wie zal iets eerder bereiken, degene die op iets hoopt of degene die actie onderneemt? De laatste natuurlijk, dus beter 'daad' dan 'hoop'. Zonder daden hebben degenen die hopen toch niets aan die hoop.

Liefde: een zeer breed en positief begrip. Vanuit Christelijke optiek wordt hier vaak 'liefde voor Jezus' mee bedoeld. Wat moet ik daar als bright nou mee? Ik investeer liever liefde in mijn naasten dan in een denkbeeldige vriend. Per saldo hebben daar meer mensen wat aan.

Dus bij deze presenteer ik de nieuwe drie deugden:

Kennis, Daad en Liefde.

Ik heb er gelijk symbooltjes bij bedacht. Geloof, hoop en liefde worden doorgaans afgebeeld door een martelwerktuig, een anker en een hart. Ik kies voor een microscoop voor kennis, een helpende hand voor daad en vooruit, een hart voor liefde.

Heeft u andere of betere suggesties? Kom maar op...

Het verhaal van een misbruikte moslima

09 Aug '07 - 11:23 door brights

Amal is een nederlandse moslima in de bloei van haar leven. Ze gaat mee met een vriendin. Komt in een huis met een aantal jongens. Ze wordt gedrogeerd en meermalen keren verkracht. Omdat ze haar maagdelijkheid kwijt is geraakt stort haar hele wereldje in. Ze stopt met school en denkt dat haar hele toekomst is verdwenen. Later belt haar 'vriendinnetje' die haar in deze val heeft gelokt. Deze chanteert haar met een naaktfoto die tijdens de verkrachting is genomen ('we tonen die aan je familie als je niet instemd') en belooft haar de foto terug te geven als ze instemt. Op deze manier werd ze de prostitutie ingelokt. Op een gegeven moment raakte ze aan de drugs en werd bij haar aids geconstateerd.

Ze doet hier -anoniem- haar schokkende verhaal, die ook hieronder volledig is terug te lezen.

Geen enkele keer komt het bij haar op om politieaangifte te doen. Waarom niet? Omdat ze bang is verstoten te worden door haar familie, uit pure schaamte. Omdat ze geen maagd meer is. Angstig om de reakties van haar familie als die een naaktfoto van haar zien. De klootzakken die haar dit hebben aangedaan lopen gewoon vrij rond en zijn waarschijnlijk bezig andere moslima's op dezelfde wijze te misbruiken en te chanteren.

Nu draagt ze een hidjaab en bid ze voor Allah om de zondes die ze begaan heeft. Maar nee, zij heeft geen zondes begaan. De enige die blaam treffen zijn degenen die haar dit hebben aangedaan. Dat zijn niet alleen degenen die haar verkracht hebben, maar ook de islam die haar heeft wijsgemaakt dat het verliezen van maagdelijkheid voor het huwelijk een schande is. De islam die haar het idee heeft gegeven dat verkracht worden een zonde is die op haar schouders rust, de islam die haar heeft wijsgemaakt dat ze verstoten zou worden door haar familie als ze hen over deze verkrachting zou hebben ingelicht, de islam die haar schaamte voor haar naakte lichaam heeft aangepraat.

In Nederland worden meerdere meisjes als Amal op dezelfde wijze misbruikt. Zolang zij in de illusie blijven leven dat verkracht worden iets is waar ze door verstoten kan worden door haar eigen familie, zal dit door blijven gaan. Op dit moment zoekt ze steun in de islam, hetzelfde instituut dat verantwoordelijk gesteld kan worden voor wat haar is aangedaan. En wordt ze 'gesteund' door andere moslima's die haar oproepen om in Allah te vertrouwen. Moslima's die het ook als een schande beschouwen als haar familie op de hoogte wordt gesteld van wat haar is aangedaan en haar geheimhouding steunen.

Welnu, ze was ook vóór de verkrachting een gelovige moslima die netjes maagd was gebleven. Van Allah heeft ze geen enkele steun gekregen, ze is zelfs door aids geïnfecteerd. En het was niet ondanks maar omdat ze moslima was dat ze vatbaar was voor deze wijze van chantage. Haar daders zijn op dit moment waarschijnlijk andere moslima's op dezelfde wijze tot prostitutie aan het dwingen. Meisjes die bang zijn om door hun familie te worden verstoten omdat ze sex hadden voor het huwelijk. Meisjes die weerhouden worden door geloofsgenotes om naar de politie te stappen (vanwege de schande) en zo deze misdaden in stand houden. DAT is pas schande.

(meer)

Christelijk verzoek om Iran aan te vallen

30 Jul '07 - 14:47 door brights

Achter de schermen van het zeer machtige christelijke lobby-apparaat in Washington pleit men voor een inval in Iran. Waarom? Om de terugkeer van Jezus te voorspoedigen. Bekijk deze onthullende minidocumentaire die een tipje van de sluier achter de organisatie van de wel heel erg enge megakerk-pastoor John Hagee oplicht:

Kom uit de kast

14:13 door brights

Richard Dawkins heeft een nieuwe campagne gelanceerd, the OUT Campaign. Doel: alle niet-gelovigen te simuleren hun ongeloof kenbaar te maken. Domweg om te laten zien dat er heel wat meer atheisten zijn dan de meeste mensen zich realiseren. Om kenbaar te maken dat al die atheïsten er in alle soorten zijn, dat het mensen zijn net als alle mensen en gewone, goede mensen zijn die geen behoefte hebben om zich aan het bovennatuurlijke vast te klampen om goed te kunnen zijn. Er is (alweeeer) een nieuw logo bedacht. De rode letter A, gezet in het lettertype Zapfino.

image

ex-moslims.nl gelanceerd

25 Jul '07 - 13:12 door brights


Onze nieuwe website, ex-moslims.nl, is geopend. Het is de bedoeling om daar de verhalen van afvallige moslims te plaatsen. Vooralsnog staat dar wellicht de beste reden om de islam de rug toe te keren: een helder overzicht van alle soera's in de koran die iets over niet-moslims schrijven. En wat over niet-moslims wordt geschreven is niet mals, zeg maar rustig ronduit haatzaaiend en beledigend. Het was een behoorlijke klus om deze lijst te maken, achter iedere korte omschrijving is de volledige soera te lezen. Ik zou zeggen, neem eens een kijkje op www.ex-moslims.nl en huiver.

Godslastering niet langer strafbaar

06 Jul '07 - 19:13 door brights

De Europese Commisie heeft een resolutie aangenomen waarin lidstaten worden opgeroepen om godslastering niet langer strafbaar te stellen. Verder stelt de resolutie dat religieuze groeperingen dienen te accepteren dat hun activiteiten en doctrines niet beschermd tegen kritiek en openlijke onderzoeken kunnen worden.

De enigste restricties met betrekking tot het publieke debat over religie zijn er als haat en geweld worden gepredikt.

Satanisten verbranden kapel

21 Jun '07 - 17:21 door brights

In Frankrijk is de verbranding van de 16e eeuwse kapel in Loqueffret, Bretagne opgeeist door een groepje die zichzelf "True Armorik Black Metal" noemt. Ze stellen in de brief dat ze in de toekomst vaker zullen toeslaan en noemen hun daad een 'oorlogsdaad tegen de georganiseerde religie'. De symboliek in de brief, waaronder een omgedraaid kruis, refereert naar satanisme en heavy metal. Een trieste zinloze, contraproductieve actie waarmee religie niet mee wordt bestreden, maar juist geholpen.

bron (frans)

Ex-moslims gezocht voor ex-moslims.nl

08:26 door brights

Binnenkort start brights een nieuwe weblog met een simpele insteek: de verhalen van ex-moslims en waarom die van hun geloof zijn afgevallen. U heeft misschien al de naam Eshan Jami voorbij gekomen die een comité voor ex-moslims heeft opgericht in navolging van de Duitse Zentralrat der Ex-Muslime.

Wij hadden nog voordat dit comité was opgericht o.a. de url www.ex-moslims.nl geclaimd om deze groep mensen een gezicht te geven en steun te bieden en omdat de steun aan deze groep onder onze doelstellingen valt. We hebben al een paar keer contact gezocht met Eshan met het aanbod om hier wat samen mee te doen, maar tot nog toe is daar helaas geen reaktie op gekomen. Het enigste wat wij willen is geheel onafhankelijk van welke politieke partij dan ook de verhalen van afvallige moslims plaatsen. Opdat andere moslims hier meer begrip voor kunnen opbrengen.

Bent u of kent u een ex-moslim? Stuur dan uw/zijn verhaal (hou het kort) op naar redactie@ex-moslims.nl. Vermeld hierbij of de naam anoniem gehouden dient te worden, uiteraard blijft deze dan geheim. Deze zal dan geplaatst worden op www.ex-moslims.nl in de hoop dat hierdoor meer begrip voor afvallige moslims gekweekt zal worden.

'God bestaat niet' bij EO-jongerendag

19 Jun '07 - 01:24 door brights

Vaak is er bij House-parties een vuurrode bus te vinden waarop staat 'Jezus zegt: komt allen tot mij en ik zal u rust geven'. Die bus is van de evangelische club 'Naar house'. Partybezoekers trekken zich doorgaans niets aan van deze lieden. Op 9 juni waren de rollen echter omgedraaid en stond er niemand minder dan de tv-dominee Muntz bij de EO-jongerendag in Arnhem door een megafoon te roepen dat God niet bestaat. Een paar bezoekers aan de jongerendag begonnen daarop, geheel volgens christelijke traditie, wat steentjes te gooien naar de stunt van de 'ClittenUnie'. De ClittenUnie is een ludieke aankondiging voor een feest dat 23 juni in Panama, Amsterdam plaats zal vinden in de vorm van een politieke partij, lijst 69 met een tot pooier getransformeerde 'Arie Douwpoot' (André Rouvoet).


Hier volgt een fragmentje van de wervende tekst:

In navolging van de reborn christenen die de VS behoeden voor abortus, euthanasie, het homohuwelijk, stamcel kweekjes, de evolutie theorie, wetenschap en andere manieren om ons lot in eigen hand te nemen, is in ons land het Balkenende Christenunie socialisme ontkiemd. De Christenunie onder leiding van de houterige moraalridder Rouvoet heeft zich in ons land als de redder van onze verdorven maatschappij opgeworpen. Het wordt weer tijd om alle jaren ’50 hypocrisie, normen en waarden, taboes en vooroordelen te ontmaskeren en feilloos te fileren zou je zeggen. Tijd voor de Clittenunie!

Meer hier

Monniken eisen: Thailand boeddhistisch

18 Jun '07 - 17:47 door brights
Niet alleen in westerse landen als Nederland of de Verenigde staten wordt door aanhangers van een godsdienst regelmatig getracht het land een 'nationale religie' aan te smeren, in Thailand streven Boeddhistische monikken hetzelfde na. Thailand bevat voornamelijk boeddhisten (±90%), met een handjevol christenen (met name bij de Karen, vluchtelingen uit Myanmar in het Noorden) en een islamitische minderheid (±5%) in het zuiden. Momenteel zijn een twaalftal thaise monnikken een hongerstaking aan het houden in kant-en-klare grafkisten om de koning van Thailand ertoe te bewegen het Boeddhisme als nationale godsdienst te erkennen. Momenteel wordt in Thailand in het kader van godsdenstvrijheid geen enkele godsdienst de 'nationale godsdienst' genoemd en wordt er gewerkt aan een nieuwe grondwet. Als men zou besluiten om dat alsnog te doen, dan zouden met name de moslims in het zuiden zich weer wat meer kunnen gaan roeren zoals ze al in het verleden hebben gedaan.