Godslastering niet langer strafbaar

06 Jul '07 - 19:13 door brights

De Europese Commisie heeft een resolutie aangenomen waarin lidstaten worden opgeroepen om godslastering niet langer strafbaar te stellen. Verder stelt de resolutie dat religieuze groeperingen dienen te accepteren dat hun activiteiten en doctrines niet beschermd tegen kritiek en openlijke onderzoeken kunnen worden.

De enigste restricties met betrekking tot het publieke debat over religie zijn er als haat en geweld worden gepredikt.

Hoi Sander(?), ik heb een paar opmerkingen.
Zover ik het begrijp, heeft de EC deze resolutie nog niet aangenomen.
Er staat n.l. boven “Provisional edition” (voorlopige versie).

Ik denk echter dat dit een geweldige sprong vooruit zal zijn, als alle “member states” dit zouden ratificeren en in hun wetgeving zouden implementeren. Zou de actie “Vision4Europe” dan toch nut gehad hebben?
Ik hoop echter dat er niet al te veel vrijblijvendheid hieromtrend zal zijn. Dit zou de status van deze resolutie sterk verhogen lijkt me. Grotere kans n.l. dat het dan in bijv. Polen een stuk beter vertoeven wordt (zie art.10).

M.b.t. de door jouw genoemde restricties.
Als ik punt 4 goed lees, lijkt het er op dat deze zaken ook zijn ondervangen.
Als ik punt 5 vervolgens lees, lijkt het er op dat er toch hiervoor (ristricties) ruimte overblijft. Echter lijkt dit mij slechts een artikel (samen met bijv. art.12) welke de veiligheid en vrijheid van allen (zowel niet-gelovigen als wel-gelovigen) te waarborgen. Dit waarschijnlijk in relatie tot de wederkerigheid van recht (ook ten aanzien van andere rechten). Ik zie nu trouwens in de laatste zin van art.12 echter wel alleen een verwijzing naar religie. De vraag zou vervolgens moeten zijn: “En niet-religeuzen dan?” Is hier dus een “gat” in deze resolutie die nog gedicht moet worden? Het lijkt er n.l. op dat deze formulering (National law should penalise statements that call for a person or a group of persons to be subjected to hatred, discrimination or violence on grounds of their religion.) een deur open laat staan m.b.t. ongelijke behandeling.
Mischien dus maar goed dat het hier nog maar een “voorlopige versie” betreft. Kunnen ze daar nog even een kurk in steken.
Wat mij ook verontrust in diverse artikellen, is dat er een ristrictie zou kunnen zijn op basis van “disturb public order”. Een zeer twijfelachtige reden waarbij op het scherpst van de snede geballanceerd word (dient te worden). Ik weet nog niet wat ik daar nu precies van moet vinden.

Of dit middel (deze resolutie) eventueel een fenomeen als “zelfislamitisering”, waar de laatste tijden (Elsevier/Opinio/NRC) veelvuldig over gesproken word, een halt kan toeroepen waag ik te betwijfellen.
We zullen zien.

Wel grappig trouwens, dat in art.7 de UN nog even terrecht word gewezen.

Groetjes en tot blogs.
Erwin - 07 Juli '07 - 00:09

Het gaat hier om een resolutie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, een organisatie die los staat van de EU. Bram (Email) - 29 Juli '07 - 01:19


Naam:  
Persoonlijke info onthouden?

Email:
URL:
Reactie: Emoticons / Textile


( Register your username / Log in )

Kattebel: Ja, stuur mij email als iemand anders reageert.

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.